Rzepiska

Sołectwo Rzepiska

Sołectwo  zamieszkuje 81 mieszkańców.

Wieś powstała w drugiej połowie XVIII wieku.