Aktualności

Wioski tematyczne w Gminie Hajnówka

Wieś Drewniana, Małego Osocznika, Bulwy i pod Kopułami - takich nazw dotychczas na mapie Podlasia nie było. Ale pojawiły się - jako wioski tematyczne, turystyczno-edukacyjne punkty, które pokażą walory i atrakcje podlaskich miejscowości. Borysówka, Dubiny, Lipiny i Nowoberezowo zapraszają na przygodą z tradycją wsi i dziedzictwem regionu Puszczy Białowieskiej.
Podczas ostatniego półrocza 2016 roku cztery wsie z gminy Hajnówka uczestniczyły w projekcie tworzenia wiosek tematycznych.
Czym są wioski tematyczne?
Wioska tematyczna to pomysł na rozwój wsi opierający się na lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i na lokalnych tradycjach oraz na pasji i zaangażowaniu mieszkańców. Każda wioska ma swój temat przewodni, wokół którego tworzona jest oferta edukacyjno-turystyczna dla grup zorganizowanych oraz dla turystów indywidualnych. Dla wszystkich, którzy chcą poznać lokalne dziedzictwo w sposób ciekawy, aktywny, oryginalny. Którzy chcą się dobrze bawić, czegoś nauczyć i jednocześnie przeżyć prawdziwą przygodę!
W Polsce z roku na rok przybywa wiosek tematycznych. Ta forma aktywności na terenach wiejskich cieszy się rosnącym zainteresowaniem, zarówno ze strony mieszkańców wsi jak i odwiedzających. Mamy więc takie wioski tematyczne jak np. Czaple - Wioska Piasku i Kamienia, Lipiany - Wioska Smaków, Konradówka - Rogata Wieś, Piła - Górnicza Wioska, Garncarska Wioska, Żalno - Wioska Kwiatowa.
W ramach realizowanego projektu kilkudziecięciu aktywnych mieszkańców Borysówki, Dubin, Lipin i Nowoberezowa w gminie Hajnówka zdobyło kompleksową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości społecznej, funkcjonowania organizacji pozarządowych, wypracowali krok po kroku programy rozwoju własnych wsi tematycznych oraz stworzyli ofertę edukacyjno-turystyczną. Pracowali pod okiem doświadczonych trenerów: Krzysztofa Szustki z Fundacji CALAMITA, eksperta ds. rozwoju i promocji obszarów wiejskich oraz Karoliny Likhtarovich z Fundacji Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych, specjalisty, ds. rozwoju lokalnego i turystyki dziedzictwa.
Powstały cztery wioski tematyczne, które oferują aktywne i ciekawe spędzenie czasu podczas tematycznych warsztatów artystycznych lub kulinarnych, gier terenowych i integracyjnych, zabaw na świeżym powietrzu. Oferta nawiązuje do lokalnych tradycji prawosławnych (Nowoberezowo - Wioska pod Kopułami), podlaskiej architektury drewnianej i rzemiosła (Borysówka - Wieś Drewniana), lokalnej kuchni na bazie ziemniaka (Lipiny - Wioska Bulwy) czy dawnych białowieskich zawodów (Dubiny - Wioska Małego Osocznika).
„Drewniana Olimpiada", warsztaty kulinarne „Wareniki Osoczników", warsztaty artystyczne „Bulwastemple" czy manufaktura własnego wyrobu świeczek woskowych „O-świecenie" to tylko niektóre elementy oferty wiosek tematycznych regionu Puszczy Białowieskiej. Oferta pobytowa przygotowana została dla grup zorganizowanych, indywidualny turysta może odwiedzić wieś w każdej chwili i podczas spaceru poczytać o dawnych zawodach z przygotowanych tablic tematycznych czy sprawdzić pogodę na unikalnym „bulwabarometrze".
Pełen opis oferty oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie www.podlaskiewioski.pl , znaleźć można je także na fanpage'ach wiosek, na Facebook'u.
Wioski tematyczne powstały w ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich" współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2016), a realizowanego przez Fundację Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych (www.fire.org.pl) w partnerstwie z Urzędem Gminy Hajnówka.

Karolina Likhtarovich

bwd  Zdjęcie 1/12  fwd

baner wioski