Progale

Sołectwo Progale

Sołectwo  zamieszkuje 25 mieszkańców.

Wieś powstała przed 1765 rokiem.