Aktualności

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

W związku z planowanymi naborami wniosków w ramach pod-działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Czytaj więcej: SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

PUNKTY INFORMACYJNO-DORADCZE

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność do punktów informacyjno-doradczych, które będą organizowane w każdej z gmin obszaru objętego LSR.

Czytaj więcej: PUNKTY INFORMACYJNO-DORADCZE

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.

Spękana sucha ziemia
Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej: Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można...

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Susza na polu zboża

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( www..arimr.gov.pl)

Czytaj więcej: Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych