Wytyczne dotyczące składania wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku informuje, iż na stronie internetowej www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl zamieszczone zostały wytyczne dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy udziale publicznych środków wspólnotowych. W wytycznych zawarte są szczegółowe informacje dotyczące możliwości wykonania melioracji, przygotowania i składania wniosku, obowiązujące terminy, wzór wniosku oraz projekt umowy.

WZMiUW nadmienia, iż składane w poprzednich latach wnioski powinny być przedłożone w/g nowych zasad i na nowych formularzach.

BEZPŁATNE SZKOLENIA - Droga do celu

Firma Lechaa Consulting SP. Z.O.O. realizująca projekt Droga do celu w ramach poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na podstawie umowy podpisanej z wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku:

ZAPRASZAMY
ROLNIKÓW ORAZ DOMOWNIKÓW ROLNIKÓW
Z WOJ. PODLASKIEGO
NA
BEZPŁATNE SZKOLENIA

1. PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ I KANCELARYJNEJ

2. SEKRETARKA/ASYSTENTKA Z OBSŁUGĄ BAZ DANYCH

3. PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KADROWĄ PRZEDSIĘBIORSTW

4. OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

5. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

6. PROWADZENIE I PROMOCJA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI

PONADTO:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe –identyfikacja kierunków zainteresowań zawodowych, opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz aktywnych form poszukiwania pracy.
  • Trening kompetencji społecznych – zdobędziesz umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy, takie jak: skuteczna komunikacja, autoprezentacja, asertywność.
  • Warsztaty z obsługi komputera/ organizacji sprzedaży internetowej, czyli jak: obsługiwać pakiet Office oraz korzystać z Internetu i poczty elektronicznej lub jak organizować sprzedaż elektroniczną.

DLA KOGO
Projekt skierowany jest do rolników ubezpieczonych w KRUS lub domowników rolników, spełniających łącznie wskazane warunki:
a.    wykonujących działalność rolniczą i z własnej inicjatywy chcących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem
b.   zamieszkałych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie woj. podlaskiego.

DODATKOWO ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:
- materiały szkoleniowe,
- ciepłe posiłki oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciastka),
- zwrot kosztów przejazdów,

- zaświadczenie ukończenia kursu.

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE, ZDOBĄDŹ NOWE UMIEJĘTNOŚCI!

DOWIEDZ SIĘ JAK EFEKTYWNIE SZUKAĆ PRACY!

KONTAKT

LECHAA CONSULTING SP. Z O. O.
Ul. Skłodowskiej 3 lok. 11 /parter/
15-095 Białystok
Tel/fax 085 831 14 42

www.drogadocelu.lechaa.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GOK zaprasza na wystawę

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach zaprasza na wystawę pod hasłem


"WYCINANKA PODLASKA Z OKOLIC BIELSKA PODLASKIEGO I HAJNÓWKA"

 

w godzinach pracy GOK.