SZLAKI TURYSTYCZNE

SZLAKI TURYSTYCZNE

 

  1. Szlak "Osoczników".
  2. Szlak "Leśników".

PUSZCZA BIAŁOWIESKA

PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Puszcza Białowieska to ostatni fragment pierwotnych lasów liściastych i mieszanych, które w Europie zajmowały niegdyś obszar od Atlantyku do Uralu. Celowa, trwająca ponad 500 lat ochrona puszczy, prowadzona konsekwentnie od czasów Jagiellonów aż do I wojny światowej, jest pierwszym i jedynym w świeci przykładem skutecznej ochrony przyrody przez stulecia. Dzięki trosce władców Litwy, Polski, Rosji i Białorusi, Puszcza Białowieska położona na styku kultur różnych narodów jest wielkim dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym całej Europy.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE REGIONU

ATRAKCJE TURYSTYCZNE REGIONU

1. Kolejka wąskotorowa na Topiło (zbiornik w Topile, wędkowanie, ogniska).

2. Cerkwie w Dubinach i Nowoberezowie oraz kapliczka w Krynoczce.

3. Krynoczka - miejsce pielgrzymek prawosławnych (uzdrawiające źródła).

Cerkiew pod wezwaniem św. Braci Machabeuszów, popularnie zwana Krynoczką należy do parafii dubińskiej. Świątynia została wybudowana w 1846 roku wewnątrz Puszczy Białowieskiej (obecnie teren jednostki wojskowej) w miejscu, gdzie jak mówi tradycja w czasie najazdów tatarskich znaleźli schronienie mnisi z Ławry Pieczerskiej w Kijowie. Obok cerkwi znajduje się źródło z uzdrawiającą wodą. W tej cerkwi nabożeństwa są odprawiane jedynie na trzeci dzień Paschy, na drugi i trzeci dzień Pięćdziesiątnicy, w dniu Męczenników Machabejskich (14 sierpnia), święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego (27 września), a latem w każdą niedzielę.

4. Drewniane budynki inwentarskie z XIX w. (Czyżyki, Nowosady).
5. Ścieżki edukacyjne w Puszczy Białowieskiej.
6. Największe zbiorowisko kurhanów "Głęboki Kąt".
7. Unikatowe na skalę światową pozostałości naturalnych olsów, łęgów, grądów,  świerczyny na torfie o charakterze tajgowym.