Wygoda

Sołectwo Wygoda

Sołectwo  zamieszkuje 30 mieszkańców.

Wieś powstała przed 1765 r.