Trywieża

Sołectwo Trywieża

Sołectwo  zamieszkuje 81 mieszkańców.

Po 1616 roku powstał folwark Trywieże (Trywieża).