Stare Berezowo

Sołectwo Stare Berezowo

Sołectwo  zamieszkuje 276 mieszkańców.

Wieś Stare Berezowo została założona przed 1570 rokiem przez królewskiego dworzanina Ostafa Chaleckiego. Wieś zasiedlono mieszkańcami ze wsi drohickich i bielskich.