Postołowo

Sołectwo Postołowo

Sołectwo Postołowo obejmuje wieś Postołowo (75 mieszkańców) i przysiółki: Skryplewo, Sawiny Gród. Sołectwo  zamieszkuje 133 mieszkańców.