Pasieczniki Duże

Sołectwo Pasieczniki Duże

Sołectwo  zamieszkuje 116 mieszkańców.

Wieś powstała przed 1765 rokiem.