Mochnate

Sołectwo Mochnate

Sołectwo  zamieszkuje 204 mieszkańców.

Wieś Mochnate została założona przed 1570 rokiem przez królewskiego dworzanina Ostafa Chaleckiego. Wieś zasiedlono mieszkańcami ze wsi drohickich i bielskich.