Lipiny

Sołectwo Lipiny

Sołectwo  zamieszkuje 278 mieszkańców.

Wieś powstała w 1758 roku.