Kotówka

Sołectwo Kotówka

Sołectwo  zamieszkuje 69 mieszkańców.

Wieś powstała w latach 1772-1789.