Dubicze Osoczne

Sołectwo Dubicze Osoczne

Sołectwo  zamieszkuje 102 mieszkańców.

W latach 1566-69 leśniczy Hrehory Wołłowicz osadził osaczników, bartników i strzelców w Dubiczach Osocznych, która to wieś weszła w skład Leśnictwa Bielskiego.