Czyżyki

Sołectwo Czyżyki

Kapliczka

Sołectwo  zamieszkuje 91 mieszkańców.

Wieś Czyżyki  powstała na 1616 roku.