Chytra

Sołectwo Chytra

Sołectwo  zamieszkuje 99 mieszkańców.

Wieś Chytra powstała na przełomie XVI i XVII wieku do 1611 roku.