Borysówka

Sołectwo Borysówka

Sołectwo Borysówka obejmuje wieś Borysówka i przysiółek Olchowa Kładka. Sołectwo  zamieszkuje 107 mieszkańców.

Wieś powstała w latach 1789-1800.