Borek

Sołectwo Borek

Sołectwo  zamieszkuje 46 mieszkańców.

Wieś Borek powstała na przełomie XVI i XVII wieku do 1611 roku.