PRZYCHODNIE

PRZYCHODNIE

Ośrodek Zdrowia w Nowoberezowie
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 825 - 1600
Przyjmuje lekarz -  Zofia Sztyler