HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2015 DO 30.06.2015

Rodzaj odpadu Miesiące
  Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
  Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki 19 16 16 15 18 15

Selektywne odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) - worki

19 16 16 15 18 15
Selektywne odpady komunalne (popiół)-worek 19 16 16 15 -
Miejscowość: Borysówka, Bielszczyzna, Dubińska Ferma, Dubiny ulice: Cegielniana, Główna, Graniczna, Grzybowa, Leśna, Łąkowa, Nowa, Torowa, Wesoła, Zajęcza, Golakowa Szyja, Nowosady, Olchowa Kładka, Postołowo, Przechody, Sawiny Gród, Skryplewo, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie.

Pojemniki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.

Rodzaj odpadu Miesiące
  Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
  Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki 15 17 17 16 19 16

Selektywne odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) - worki

15 17 17 16 19 16
Selektywne odpady komunalne (popiół)-worek 15 17 17 16 -
Miejscowość:

Czyżyki, Dubicze Osoczne, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo,

Nowokornino, Puciska, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża,

Wasilkowo, Wygoda

Pojemniki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.

Rodzaj odpadu Miesiące
  Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
  Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki 16 18 18 17 20 17

Selektywne odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) - worki

16 18 18 17 20 17
Selektywne odpady komunalne (popiół)-worek 16 18 18 17 -
Miejscowość:

Borek, Budy Leśne, Chytra, Czerlonka Leśna, Lipiny, Łozice,

Orzeszkowo, Wiechowskie, , Sosnówka, Olszyna, Podrostyniec,

Zatrostyniec, Bokówka, Wygon, Mostek, Pasieczniki Duże,

Progale, Sacharewo, Topiło.

Pojemniki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.