Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

Adres:

Nowokornino,
17-200 Hajnówka,
woj.podlaskie
tel. (0-85) 686-44-15

Dyrektor szkoły: Ewa Moroz

Organ prowadzący:  Gmina Hajnówka
Organ prowadzący nadzór : Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku
Obsługa finansowa: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka

Obwód szkoły - sołectwa: Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Puciska, Progale, Stare Berezowo, Trywieża, Wygoda.
Uczniowie są dowożeni autobusem z ośmiu wsi.

 

Szkoła dysponuje:
- pracownią komputerową

- nowoczesnymi i dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi

- salą gimnastyczną

- świetlicą i stołówką szkolną

- aktualnie trwają prace remontowe pomieszczenia, w którym będzie urządzony gabinet lekarski

 

Szkoła zapewnia i oferuje :

» jednozmianowy system lekcyjny

» wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjac

» rzetelne przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w gimnazjum,

wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne

do funkcjonowania w świecie współczesnym

» efektywną nauką języków obcych: angielskiego i rosyjskiego

» szkoła stwarza możliwość nauki języka mniejszości  (języka białoruskiego) i warunki  do podtrzymania poczucia tożsamości

» miłą i serdeczną atmosferę wychowawczą sprzyjającą rozwojowi uczniów

» dowóz uczniów do szkoły

» bezpieczeństwo uczniów

» bogaty kalendarz imprez i uroczystości min.: Pasowanie na ucznia kl. I, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Spotkanie wigilijne, Choinka Noworoczna, Walentynki, Święto   Ziemi, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki itp.

» wyjazdy do kina, muzeów, na lodowisko oraz basen

» wycieczki turystyczno-krajoznawcze, dydaktyczne.